Donation

Otrzymaliśmy dofinansowanie na: “Opracowanie na zlecenie firmy KRK Plast koncepcji innowacyjnej technologii w zakresie pokrywania papieru tworzywem biodegradowalnym” w ramach poddziałania 2.3.3 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.